Overview


Städkod – Städfirman med guldkant!

December 1, 2022: 14:20:21 PM, Posted on Business By stadlyx

Städlyx är specialiserade på att städa villor, lägenheter och kontor i Helsingborgsområdet.

https://stadlyx.com/stadkod/

Details


Title Tag
Städkod – Städfirman med guldkant!

The title of your web page has a length of 46 characters. Most search engines will truncate the title to 70 characters.

Meta Description Tag

Städlyx är specialiserade på att städa villor, lägenheter och kontor i Helsingborgsområdet.

The meta description of your web page has a length of 109 characters. Most search engines will truncate the meta description to 160 characters.

Meta viewport
The webpage has a meta viewport tag set.
width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no
Meta Keywords of Your Web Page
Your webpage has no meta keywords tag set.
On-page SEO Keywords/Phrases & Density
On-page SEO keywords/phrases of your webpage.
trasor appears 7 time, density: 1.34%
H1 Heading Tag
Your web page has not used H1 tags.
H2 Heading Tag
Your web page has H2 tag below.

🢬 Färgkoder för trasor

🢬 Färgkoda städredskap

🢬 Förvara städredskap pÃ¥ ett hygieniskt sätt med färgkodning

🢬 Städlyx fÃ¥r ditt hem att skina

H3 Heading Tag
Your web page has not used H3 tags.
H4 Heading Tag
Your web page has H4 tag below.

› Fasanvägen 4C 28436 PERSTORP

Google Search Results Preview
https://stadlyx.com/stadkod/
Städkod – Städfirman med guldkant!
Städlyx är specialiserade på att städa villor, lägenheter och kontor i Helsingborgsområdet. . . .
Robots.txt File
Good, your website has Robots.txt file!
https://stadlyx.com/robots.txt
Favicon.ico File
Your website Favicon file.
Sitemap File
You should include Sitemap.xml file!
https://stadlyx.com/sitemap.xml
URL/Links Status
0 internal link are found on your web page.
0 external link are found on your web page.
0 broken link are found on your web page.
Image and Image ALT Status
We found 6 images on your web page, AND
1 "ALT" attributes are found empty or missing on your web page
Site Loading Speed Test
Your site loading time is around 0.79331803321838 seconds and the average loading speed of any website is 5 seconds usually.
SEO Friendly
Good, the URL of your web page looks SEO friendly.
https://stadlyx.com/stadkod/
SSL URL Status
Good, HTTPS or SSL is enabled on your site.
https://stadlyx.com/stadkod/
Your Page Statistics
Web Page Size : 35620 Bytes
Code Size : 32688 Bytes
Text Size : 2932 Bytes
Text to HTML Ratio : 8.23%
Words on Page : 514 words
Social media links of your website.

Read Next